Qiuhua Liang
Newcastle University, UK, Vice-Chair

Biography